W220s Solør VGS

Jonsson W220s til Solør vgs avd.Våler


Rogne Industriteknikk AS (RITAS) leverte i april 2021 Jonsson W220s til Innlandet fylkeskommune. Gjennom anbudsprosess ble RITAS valgt ut som leverandør både på knuseverk (Jonsson) og på Generator (Generator Solutions)

Maskinen ble startet opp på Solør videregående skole avd. Våler hvor det hvert år utdannes nye fremtidige knuseroperatører – ca 75 elever vil årlig bruke maskinen. Elevene har i snitt 300 timer ved knuseverket og er med på hele prosessen fra det bores i fjellet, sprenges og knuses. På grunn av dette var kunden meget opptatt av sikkerhet, opplæring og oppfølgning når de skulle velge leverandør.

RITAS er svært fornøyd med å kunne bidra til å utdanne neste generasjon av knuseroperatører gjennom denne leveransen. Med den nye maskinen vil elevene få viktig opplæring og erfaring med utstyr de faktisk vil møte i en arbeidshverdag på et topp moderne knuseverk.

Avisen østlendingen publiserte også en artikkel om denne leveransen her

 Se i fullskjerm her>>